Prins Bernhard der Nederlanden bezoekt de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwacht- en Luchtafweerdienst

00.00-00.09 tekst: Het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst. 00.09-00.14 tekst: Hoe burgers artilleristen werden. 00.14-00.22 tekst: Opnamen van de Res. Kapts.v.Sp.D. L.C. Reedijk en H. Salomonson. 00.22-00.38 2cm Oerlikon geschut in actie, bemanning met M16 helm; sgt met verrekijker; loop wordt gericht; magazijn wordt aangegeven. 00.38-00.49 tekst: De Batterijen van den Luchtafweerdienst beschermen bevolkingscentra en industriegebieden tegen luchtaanvallen. 00.49-01.05 b ik van hoog punt, rokende fabrieksschoorstenen; sld in overjas, veldmuts NM, kijkt met verrekijker; schoorstenen. 01.05-01.10 tekst: De manschappen van de Luchtafweerdienst treden aan. 01.10-01.53 off, kapt VSLK LuA (bm met batons boven liboza, kepie) bij houten keet, blaast op fluit; mannen in burger- en werkpak komen aanrennen en stellen zich op, richten naar rechts; gaan in de rust staan met linkervoet iets naar voren geplaatst; stan daarna in de houding. 01.53-02.25 groep loopt weg met geschut op wielen geplaatst; off wijst plaats aan; geschut worden opgesteld; muni9tiemagazijnen nabij gezet. 02.25- 02.31 tekst: Kennismaking met het geschut; Instructie. 02.31-02.59 2 offn kijken toe bij opstellen van geschut; onderstelwielen worden weggereden; schutter gaat zitten en draait aan richtwielen; loop gaat omhoog. 02.59-03.03 bord aan muur: Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst, Afddeling Zaanstreek. 03.03-03.32 Verkadefabriek, troep exerceert; zetten geweer af; presenteren geweer; in de arm geweer; zetten geweer af. 03.32-04.17 in lokaal sldn met M16 helm en gasmaskertas voor borst; off geeft les; achter hem hangen aan kapstok een rij koppels met uitrusting; vliegtuigwandplaten en fotos aan de muur; geweerrek onder koppels/uitrusting; op tafel liggen broodzakken; sldn zetten gasmasker op (gasmasker E), en zetten hem weer af. 04.17-04.24 tekst: Fabrieksterrein en richtoefeningen binnenshuis. 04.24-05.04 geschut binnen opgesteld; schutter zit, een sld en de instructeur (sgt) staan naast hem; r wordt gericht op vlgt modellen die langs het plafond bewegen; loop omhoog; fanatiek draait schutter n.r., sgt loopt met rondje mee. 05.04-05.13 tekst: Een filmcamera gemonteerd op het stuk, controleert de juistheid van het richten. 05.13-05.58 geschut, schutter in werkjas en veldmuts, burgerman naast loop met hand aan camera onder de loop; schutter draait n.l.; close up van camera; idem klokje naast vizier onder loop. 05.58-06.05 tekst: Dit toestel werd geconstrueerd door de afdeeling Delft. 06.05-06.30 close up van loop met camera/klokje; schutter (model uniform, veldmuts) op stoeltje van het geschut; draait n.l. 06.30-06.34 tekst: Bij het nulpunt van het kringvizier. 06.34-07.04 close up vizier; vlgt gaat 2x voorbij en bij afschot staat het beeld stil. 07.04-07.11 tekst: Na enkele weken oefening. De vrijwilligers zijn reeds geoefende artilleristen geworden. 07.11-09.28 enkele stukken op rij opgesteld op strand; bemanning knielt er achter (M16 helm, overjas, gasmaskertas); 2 generaals komen langs; munitiekist wordt open geboord; patronen per stuk uit kartonnen houders gehaald; kpl laadt een magazijn; afstandmeter op statief; 2 vlgtn vliegen voorbij en dienen als richtpunt; afstandsmeter op borststatief; stukken vuren; MLD dubbeldekker vlgt (Fokker); close up van vurend stuk; stuk wordt vervoergereed gemaakt; afgedekt met zeil en weggereden door stuifzand; op achtergrond Pier van Scheveningen. 09.28-09.30 tekst: Luchtgevaar 09.30-09.48 fabrieksterrein; fluiten gaan; mannen rennen naar buiten met helm en geweer. 09.48-09.51 tekst: Luchtgevaar! 09.51-10.48 sldn rennen weiland in; uit opstelling (o.a. met afstandsmeter op borststatief); fabriekspijp op achtergrond (Delft). 10.48-11.56 zeil wordt van geschut gehaald, opgesteld in kuil in weiland; 5 man springen in put en maken geschut gebruikgereed; idem bij 2e stuk, schutter neemt plaats; close up afstandmeter; lopen worden gericht; sldn hebben 1 bloktas. 11.56-12.22 Fokker D21 komt aangevlogen; idem eskader Fokker C10 (18 stuks); geschut volgt de vliegrichting; zwart rokende fabrieksschoorsteen in achtergrond. 12.22-12.29 tekst: Het beroep op vrijwillige krachten is niet vergeefsch geweest ! 12.29-12.34 tekst: Ze zullen ons bereid vinden ! 12.34-12.34 tekst: EINDE