WESTERBORK

Vierde en laatste deel van een film over het leven, werken en 'de ontspanning' in het kamp Westerbork voor Nederlandse joden. Dit deel toont opnamen van de landbouw, het houden van de schapen en paarden, de boomgaard en het poten op een grote boerderij in de omgeving van het kamp, waar gevangenen te werk zijn gesteld. Rijden met het smalspoortreintje voor stenentransport. Houthakken en -vervoeren in de bossen in de omgeving. Een protestantse openluchtkerkdienst in het kamp. Onderlinge voetbalwedstrijd voor de gevangenen tijdens het ontspanne. Als laatste een optreden van het kamporkest met cabaretuitvoering en dans.
00.00 Paard op de boerderij komt op de camera toelopen, poseert en eet uit de hand. Ander vospaard met veulen, dat met zijn moeder wegdraaft, en verderop door haar gezoogd wordt 01.22 Het zoontje van de boer rijdt op het paard 01.37 Ooien met lameren bij hoop schillen in weiland. Close-up van een lam. Schapen en lammeren in de wei 02.21 De kapitale boerderij met zijn tuin 02.30 Paard galoppeerd door de wei 02.41 Opnamen vanuit het rijdende werktreintje buiten het kamp, achter de loc schommelen de wagentjes met stenen 03.00 Jongens spitten met schoppen de grond in een boomgaard om 04.04 Met een paard ploegen en vervolgens met de hand eggen van een akker 04.39 Groep jongens en meisjes verzorgen het aardappelpoten. De jongens maken de pootgaten, waar de meisjes de aardappels in laten vallen en de gaten dicht duwen. Regelmatig laten de meisjes hun draagzakken bijvullen met pootgoed. 06.01 Controleurs controleren de verrichte werkzaamheden 06.07 De jongens en meisjes rusten uit op de heide van het naastgelegen land 06.33 Vospaard trekt eg over het land 06.48 Treintje rijdt verder. Bij de losplaat worden de volle karren door een paard verder getransporteerd vergezeld door de 'buitenploeg' 07.06 Meisjes lossen de stenen en stapelen ze op. Slow-motion beelden daarvan 08.11 Een platte boerenkar wordt beladen met zuiveringsslib uit de waterzuiveringsinstallatie bij het kamp. Op de achtergrond is het kamp in de kale vlakte zichtbaar (omgeving Westerbork was inn de oorlogsjaren volledig onbegroeid) 09.03 Groep jongens en mannen, waaronder Nijstad, Keys en Hartz, trekt met opzichters het bos in om hout te gaan hakken. In het bos ligt reeds een stapel sparrestammen, die door de opzichters opgemeten worden 10.22 Twee jongens zagen met trekzaag op onoordeelkundige wijze een denneboom om (mogelijk al in najaar 1943) 11.05 De dennestam wordt van takken ontdaan 11.37 In stukken zagen van stammen, waarna een meisje met menie een letter W op de stammen aanbrengt 12.37 Opzichter hanteert meetlint en schuifmaat bij een stam. Jongens zagen ondertussen een volgende stam aan stukken, waarbij de trekzaag vastloopt 13.55 De kamppredikant leest uit de bijbel tijdens een openluchtdienst 14.01 Beelden van een voetbalwedstrijd op het sportveld tussen de barakken; grote mannelijke belangstelling langs de zijlijn 16.05 Balletlerares (mw. Wiezel Heinemann) laat groep meisjes en vrouwen, die bijna allen in een short gekleed zijn, baletoefeningen doen 17.05 Theaterorkest speelt intro voor een in het kamp te houden cabaret, revue- en balletuitvoering 17.21 Opvoeren van sketches en balletstukjes door de in het kamp aanwezige amateur- en beroepsartiesten voor hun medegevangenen in het z.g.n. Westerbork-cabaret. De spelers zijn o.a. O. Aurich, F. Engel, mw. Pauli Engel, Steiner, Erigh, Roosen, en Jetty Kanter. (Een aantal zijn uit Duitsland gevluchte acteurs) Het orkestje met een vrouwelijke dirigent, begeleid het geheel. Na afloop buigen ze voor het publiek 21.11 Zwart fragment 21.30 Einde.