Sjabbos. Vrijdagavond

Film over de sabbath in de Jodenbuurt met de volgende beelden: het straatleven met winkels en markt; de Zuidertoren slaat 4 uur en de sabbath begint: de Joodse zaken sluiten, zoals een schoenmaker, de pers van het Joods Weekblad, de diamantmolens; mensen gaan naar de synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein; Joodse gezangen klinken en de sabbath loopt weer ten einde. Fragmenten van deze film zijn in 1941 gebruikt in de Nederlandse versie van de anti-semitische film 'De eeuwige jood'